KHỞI NGHIỆP

SERZEE – Gói Khởi Nghiệp

* Dành cho Doanh Nghiệp lên đến 5 người
* Lưu trữ 512 GB
* Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Mua Hàng

TIÊU CHUẨN

SERZEE – Gói Tiêu Chuẩn

* Dành cho Doanh Nghiệp từ 5 đến 15 người
* Lưu Trữ 1 TB
* Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Mua Hàng

TIÊU CHUẨN

THƯƠNG MẠI

SERZEE – Gói Thương Mại

* Dành cho Doanh Nghiệp từ 15 đến 25 người
* Lưu Trữ 2 TB
* Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7

Mua Hàng

SERZEE

Các Gói Thiết Bị


Mua HàngThuê


Bộ Xử Lý

Lưu Trữ

Bộ Nhớ

Người Dùng

Kết Nối WIFI

Kết Nối Mạng LAN

Giao diện USB

Loại Màn Hình

Kích Thước 

Khởi Nghiệp

Liên Hệ 
Liên Hệ

Intel CPU Core I7-7500U Processor

512GB

8GB

Dual Band 2.4G/5.0G

1 Gbps RJ45

2xUSB2.0 4xUSB3.0

HDMI/VGA/DP Display Ports

140x140x47mm

Tiêu Chuẩn

Liên HệLiên Hệ

Intel CPU Core I7-7500U Processor

1TB

16GB

5 to 15

Dual Band 2.4G/5.0G

1 Gbps RJ45

2xUSB2.0 4xUSB3.0

HDMI/VGA/DP Display Ports

140x140x47mm

Thương Mại

Liên HệLiên Hệ

Intel CPU Core I7-7500U Processor

2TB

16GB

15 to 25

Dual Band 2.4G/5.0G

1 Gbps RJ45

2xUSB2.0 4xUSB3.0

HDMI/VGA/DP Display Ports

140x140x47mm

SERZEE

Các Gói Hỗ Trợ Người Dùng Hàng ThángAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

Khởi Nghiệp

Liên Hệ

Doanh Nghiệp đến 5 người 

Hỗ trợ người dùng: các máy tính người dùng, bộ chuyển mạng, tường lửa, mạng nội bộ và không dây, điện thoại IP

 Đăng nhập LDAP: tổ chức người dùng tập trung theo domain

 Chia Sẻ Tập Tin: Chia sẻ tập tin nội bộ và đồng bộ với máy tính người dùng

Tổng Đài Điện Thoại: Điện thoại gọi nội bộ IP, sử dụng SIP Trunk không giới hạng cuộc gọi cùng lúc, hỗ trợ khách hàng tập trung, hội họp Meet-Me

Phần mềm Quản Lý Doanh Nghiệp:

- Quản lý quan hệ khách hàng

- Quản lý bán hàng

- Quản lý đặt hàng

- Quản lý kế toán tài chính

- Quản lý tài sản

- Quản lý hàng tồn

- Quản lý nhân sự (không bao gồm tính lương)

- Các biểu mẫu báo cáo bao gồm báo cáo thuế theo chuẩn Việt Nam

Bảo vệ dữ liệu: Sao lưu dự phòng hàng ngày và hàng tuần lên ổ cứng trên máy hay ổ cứng USB ở ngoài, có hỗ trợ sao lưu dự phòng lên lưu trữ đám mây

Dịch vụ hỗ trợ 24/7: điện thoại và email hỗ trợ từ xa, hỗ trợ tại nơi làm việc của khách hàng.

Tiêu Chuẩn

Liên Hệ 

Doanh Nghiệp từ 5 đến 15 người

Hỗ trợ người dùng: các máy tính người dùng, bộ chuyển mạng, tường lửa, mạng nội bộ và không dây, điện thoại IP

 Đăng nhập LDAP: tổ chức người dùng tập trung theo domain

 Chia Sẻ Tập TinChia sẻ tập tin nội bộ và đồng bộ với máy tính người dùng

Tổng Đài Điện Thoại: Điện thoại gọi nội bộ IP, sử dụng SIP Trunk không giới hạng cuộc gọi cùng lúc, hỗ trợ khách hàng tập trung, hội họp Meet-Me

Phần mềm Quản Lý Doanh Nghiệp:

- Quản lý quan hệ khách hàng

- Quản lý bán hàng

- Quản lý đặt hàng

- Quản lý kế toán tài chính

- Quản lý tài sản

- Quản lý hàng tồn

- Quản lý nhân sự (không bao gồm tính lương)

- Các biểu mẫu báo cáo bao gồm báo cáo thuế theo chuẩn Việt Nam

Bảo vệ dữ liệu: Sao lưu dự phòng hàng ngày và hàng tuần lên ổ cứng trên máy hay ổ cứng USB ở ngoài, có hỗ trợ sao lưu dự phòng lên lưu trữ đám mây

Dịch vụ hỗ trợ 24/7: điện thoại và email hỗ trợ từ xa, hỗ trợ tại nơi làm việc của khách hàng.

Thương Mại

Liên Hệ

Doanh Nghiệp từ 15 đến 25 người

Hỗ trợ người dùng: các máy tính người dùng, bộ chuyển mạng, tường lửa, mạng nội bộ và không dây, điện thoại IP

 Đăng nhập LDAP: tổ chức người dùng tập trung theo domain

 Chia Sẻ Tập TinChia sẻ tập tin nội bộ và đồng bộ với máy tính người dùng

Tổng Đài Điện Thoại: Điện thoại gọi nội bộ IP, sử dụng SIP Trunk không giới hạng cuộc gọi cùng lúc, hỗ trợ khách hàng tập trung, hội họp Meet-Me

Phần mềm Quản Lý Doanh Nghiệp:

- Quản lý quan hệ khách hàng

- Quản lý bán hàng

- Quản lý đặt hàng

- Quản lý kế toán tài chính

- Quản lý tài sản

- Quản lý hàng tồn

- Quản lý nhân sự (không bao gồm tính lương)

- Các biểu mẫu báo cáo bao gồm báo cáo thuế theo chuẩn Việt Nam

Bảo vệ dữ liệu: Sao lưu dự phòng hàng ngày và hàng tuần lên ổ cứng trên máy hay ổ cứng USB ở ngoài, có hỗ trợ sao lưu dự phòng lên lưu trữ đám mây

Dịch vụ hỗ trợ 24/7: điện thoại và email hỗ trợ từ xa, hỗ trợ tại nơi làm việc của khách hàng.

Liên Hệ

 

+84 28 7301 3639
+84 28 7305 6263

151-155 Ben Van Don Street, Ward 6, District 4

Ho Chi Minh City, VietNam