SERZEE

Vận Hành Doanh Nghiệp Dễ Dàng

Liên Hệ

SERZEE

TÍNH NĂNG

SERZEE

Đăng Nhập Một Lần

Đăng nhập một lần (SSO)

Đăng nhập một lần (SSO) cho phép người dùng đăng nhập bằng một ID và mật khẩu duy nhất vào hệ thống phần mềm của doanh nghiệp.

Bảo mật với LDAP

Bảo mật được tích hợp với công nghệ LDAP thông qua việc xác thực đăng nhập duy nhất để quản lý dữ liệu và phân quyền cho người dùng truy cập vào hệ thống.

 

 

SERZEE

Truy Cập Mọi Nơi

Kết nối dễ dàng

Dữ liệu Có thể truy cập mọi lúc , mọi nơi từ giao diện web hiện đại và dễ sử dụng, và ứng dụng trên máy tính và thiết bị di động.

Tối ưu bảo mật

Khả năng mã hóa mạnh mẽ và Kiểm soát truy cập tệp dựa trên quy tắc được tích hợp sẵn.

Tích hợp đơn giản

Cấu hình và tích hợp đơn giản giúp giảm chi phí và giảm rủi ro trong khi tận dụng tài nguyên CNTT hiện có như Windows Network Drive, NFS, S3 Object Storage …

SERZEE

Kết Nối Dễ Dàng

SERZEE

Ứng Dụng Quản Lý Doanh Nghiệp

SERZEE

Sao Lưu và Phục Hồi Hệ Thống

Liên Hệ

 

+84 28 7305 6263

151-155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam